Deanwell School - Every Child, Every Day, Every Opportunity: Today's Children, Tomorrow's Future - Ia Tamaiti, Ia Rā, Ia Angitū: Ngā Tamariki O Ēnei Rā, Ko Ngā Rangatira O Āpōpō

School Calendar